ZDRAVOTNÉ POISTENIE
CUDZINCOV
NA SLOVENSKU

ZÍSKAŤ AXA POISTENIE

AXA ASSISTANCE

✓ Poistenie cudzincov z tretích krajín, ktorí plánujú /študijný / pracovný / iný pobyt na území Slovenska a k realizácii daného pobytu potrebujú vízum

✓ Pre občanov EÚ, ktorí plánujú dlhodobý pobyt na území Slovenska a potrebujú zdravotné poistenie za adekvátnu cenu (platí pre cudzincov, ktorí nemajú od zamestnávateľa zabezpečenú zdravotnú starostlivosť – zamestnávateľ za nich neodvádza / neplatí zdravotné poistenie)

✓ Dané poistenie sa ponúka v rozsahu akútnej a neodkladnej starostlivosti: ambulantné vyšetrenie, hospitalizácia, prevoz do zdravotného zariadenia, akútna stomatológia, repatriácia

✓ Limit poistného krytia je 60 000 EUR

✓ Poistenie bez spoluúčasti

✓ Poistenie bez vstupnej lekárskej prehliadky

✓ Asistenčná služba 24/7 v ruskom, anglickom, v prípade potreby vo francúzskom, nemeckom a v ďalších jazykoch

✓ Poistenie platné na území Slovenska a štátov Schengenskej zóny – na území štátov Schengenu iba na krátkodobé zájazdy a v rozsahu neodkladnej starostlivosti

Získať AXA poistenie

✓ Predaj poistenia online – jednoduché rokovanie

✓ Splnenie všetkých noriem vyžadovaných slovenskou legislatívou, akceptácia elektronicky dohodnutej zmluvy cudzineckou políciou – po zaplatení klient dostane na e-mail akékoľvek dokumenty v el. podobe a môže ich rovno využívať

✓ Poistenie od najväčšej svetovej poisťovacej spoločnosti AXA

Získať AXA poistenie
Zdravotné poistenie cudzincov

Prišli ste na Slovensko študovať alebo za prácou? Chcete si u nás užiť dlhšiu dovolenku? Využite kvalitné zdravotné poistenie pre komplexnú alebo neodkladnú starostlivosť od AXA.


Zdravotné poistenie cudzincov (komerčné poistenie liečebných nákladov) je určené cudzím štatnym príslušníkom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky a nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia.


Poistenie spĺňa legislatívne podmienky Zákona o pobyte cudzincov na území Slovenska z rôznych dôvodov – krátkodobo (vízum) alebo dlhodobo (prechodný pobyt), je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy a akceptované cudzineckou políciou.


Naše poistenie vám zabezpečí úhradu liečebných nákladov v prípade ochorenia, úrazu, akútnych operačných zákrokov, prepravu do zdravotného zariadenia atď. Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.

Získať AXA poistenie
Výhody Zdravotného poistenia cudzincov od AXA

Jednoduchosť

Jednoduché a intuitívne uzatvorenie v našom on-line prostredí, žiadna administratíva. 10 klientských údajov + 2 kliky a hotovo.

Rýchle a profesionálne riešenie zdravotných problémov a likvidácia poistných udalostí.


Kvalita

Optimálna ochrana pri nepredvídaných zdravotných komplikáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu na Slovensku.

Získavate kvalitné zdravotné poistenie a asistenciu. Naša značka vám prináša spoľahlivú a rýchlu pomoc s vysokou úrovňou starostlivosti, ktorú zaručujú medzinárodné štandardy AXA.


Výhodná cena

Denne sa staráme o tisícky klientov po celej Európe v spolupráci s našimi pobočkami a osvedčenými partnermi a vďaka tomu sú naše služby nielen kvalitné, ale aj cenovo výhodné.

Nechajte sa presvedčiť, že naše poistenie je viac ako služba.


Môžete si vybrať z 2 základných variantov Komplexná starostlivosť a Neodkladná starostlivosť.

Získať AXA poistenie
Komplexná starostlivosť
Produkt určený najmä tým, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území slovenskej republiky 90 dní a dlhšie, pričom žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt, prípadne si ho chcú predĺžiť.

Poistenie liečebných nákladov v režime komplexnej starostlivosti zahrnuje: úhradu účelne vynaložených nákladov v obdobnom rozsahu ako v prípade verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, tj. liečenie či ošetrenie, zahrnujúce diagnostické postupy, ktoré s nimi bezprostredne súvisia, sú lekárom predpísané a stabilizujú stav poisteného natoľko, že je schopný pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácie. Vrátane preventívnej a dispenzárnej starostlivosti.

Jednoducho – nielen akútne zhoršenie zdravotného stavu, avšak aj prevencia, praktický lekár, pediater, gynekológ, povinné očkovanie, kontrolné vyšetrenia apod.

Môžete si vybrať z variantov STANDARD, ktorý pokrýva komplexnú zdravotnú starostlivosť alebo MATKA – tento program zahŕňa poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti poistenej matky v súvislosti s jej tehotenstvom a pôrodom. Nad rámec rozsahu poistného programu ŠTANDARD je poistená aj popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca poistenej, ktorý sa narodil počas trvania jej poistenia.

Na území Schengenského priestoru a území tranzitnej krajiny je poistenie platné v rozsahu nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Zdravotná starostlivosť
STANDARD (limit poistného plnenia)

 • Celkový limit: 60 000 €
 • Repatriácia a transporty: skutočné náklady do celkového limitu
 • Stomatologické ošetrenie: 200 €
 • Ambulantne predpísané lieky: 200 €

MATKA (limit poistného plnenia)

 • Celkový limit: 60 000 €
 • Repatriácia a transporty: skutočné náklady do celkového limitu
 • Stomatologické ošetrenie: 200 €
 • Ambulantne predpísané lieky: 200 €
 • Popôrodná starostlivosť o novorodenca: 12 000 €
Neodkladná starostlivosť
Poistenie Neodkladnej starostlivosti zahŕňa:

 • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu,
 • hospitalizáciu v nemocnici,
 • ambulantne predpísané lieky,
 • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov,
 • prepravu do zdravotníckeho zariadenia,
 • repatriáciu poisteného vrátane prepravy telesných pozostatkov do materskej krajiny poisteného.

Zdravotná starostlivosť (limit poistného plnenia)
 • Celkový limit: 60 000 €
 • Repatriácia a transporty: skutočné náklady do celkového limitu
 • Stomatologické ošetrenie: 200 €
ZÍSKAŤ AXA POISTENIE